కన్సల్టింగ్ ఒక న్యాయవాది

ప్రారంభ అంచనా ద్వారా ఒక ప్రత్యేక న్యాయవాదిఅప్పుడు, అభ్యర్థన న, మీరు అందుకుంటారు ఒక స్థిర ధర ఆఫర్ ప్రాసెసింగ్ కోసం మీ తప్పనిసరి.

మీరు నిర్ణయించుకుంటారు లేదో.

మీరు అప్పగించు న్యాయవాది తో లావాదేవీ. ఊహిస్తుంది. ఎటువంటి చట్టపరమైన సలహా సంస్థ పనిచేస్తుంది ప్రత్యేకంగా న్యాయవాదులు మరియు స్వయం ఉపాధి పన్ను కన్సల్టెంట్స్ ఎవరు ప్రత్యేక రంగంలో వ్యవస్థాపక సొసైటీ (పరిమిత బాధ్యత). అటార్నీ సలహా హంగ్.